Sövdeborgs Redovisning erbjuder:

Löpande bokföring · Bokslut · Årsredovisning · Deklaration · Lönehantering · Rådgivning

Vill du att vi tar hand om hela, eller bara delar av det löpande redovisningsarbetet? Vill du att bokföringen ska hanteras digitalt med molntjänster eller mer traditionellt?

Det är du som bestämmer.

Är du på väg att starta företag och är i behov av rådgivning? Välkommen till oss för ett kostnadsfritt första möte.

I de fall det behövs har vi nära samarbete med auktoriserade revisorer.

Välkommen till oss!